Lanné pasé yo té kouri bri lanmò’w, sa fè ki kou-tala lè nou tann nouvel-la, nou té anvi kwè sé té anlot vié blag té ka woulé asou lé rézo sosio. Ou té ni labitid fè lafet épi « Met Bond » kon ou té ka di’y :

  • Man poko paré !

Ou té ni anlo chanté an tet-ou, éti ou té ké anvi anrèjistré. Mé Bazil pa tann mach, i pa atann ou rivé dan dé mwa a 92 zan fann, i fè kriyé’w. Misié pa gadé  si ou fè « Palé pa ni sézon » pandan 20 lanné radio Martinique. I pa menm gadé Zouk Tvé pou wè « Micro Rouge ». I mandé ou vini fè an kout animatè anlè-a. Asiré ou ké ni lokazion jwenn Francisco épi Maurice Jallier pou kontinié  « Ploum ploum tralala » anlè-a kon an tan Lasavann. Mézannmiiii !

Nou tikak tris kanmenm, pas nou pé ké tann sé blag-ou a épi sa gwo mòdan-an. Tu me comprends !

Mé asiré Moris chansonié, Dòdò animatè, oben Momo bladjè, ou ouvè lapot blag-la ba anlo moun é nou ka rimèsié’w pou sa, menmsi yo pa janmen fè’y. Mé akondi wou menm : Glison !

Nou lé di’w granmèsi mal chansonié. Mèsi pou bel moman animasion kisiswa laradio oben latélé.

Nou pa ka bliyé « Sécurité Social » éti ou mété anlo ka kouri « Le planning familial ». Ou « Ouvè lapot-la » mé « La TUMA  Tu m’as eue » nou ka kontinié paré lapli épi « Eti ta’w »

Mèsi, Momo pou lé kopen, Dòdò pou lé kopin, misié Maurice Alcindor nou ka kriyé’w !

Jid


Bel poveb kréyol :

An bef chapé an pawol pé chapé


Partager.

Comments are closed.

Exit mobile version