An pati moun an vakans toujou, jik ni moun ki antré an gran-vakans, mé pou an patjé moun sé larantré.

Lisé Chelchè ouvè épi an gran penteng, menmsi ou sé di yo bliyé sé  moun an ki fèy rivé about la (mé akondi Momo glison !).

Asiparé komkidiré yo pa té ké menm pran lapenn envité Chaben. Sèmi limenm oubliyé i pa té toutafetman dakò i fet, mé kon limenm di : lésansiel sé ki lisé a la.

Anfen tousa sé lapolitik, nou ka défann an pozision choupouchou, menmsi sé zélev oben popilasion-an ka péyé sa, alos ki yo pa annékoz.

Antouléka an bagay pa ka chanjé, bien okontrè i ka agravé, sé bien zafè anbétéyaj-la. Lendi bonmaten toupatou moun té ka woulé o ralanti. Pa té ni opérasion mòlòkòy, mé ou sé di moun pa té djè présé ripran larel.

Pou larantré-a sé nouvo titilè-a, sa poko réglé pies toubannman. Sé moun-tala ki érisi konkou pou yo dlo dépasé farin. An menm balan-an yo ka anboché kontraktjel isi-a pas ka mantjé pofésè ; tandik ki yo oblijé pati, yo ka ekzijé yo pati lotbò.

Yo mandé popilasion-an soutni yo ek pa vréyé ich-yo lékol pandan dé jou. Es yo ké solidé épi sé pofésè-a ? Kantapou étidjan, yo fè larantré yo épi gran penteng. Mé yo koumansé pa aprann yo kouman jéré an bidjé pas tout bagay wosé ek fok ou sa konté. Katjil ka fet avan lapèy. Dé mapipi lakilti pati monté an filao Jean-Paul Césaire ek Roland Jean-Baptiste-Edouard, mé tala kité an dènié liv asou lakilti i kriyé’y : « Le livre blanc de la Culture à la Martinique : La parole aux acteurs »

Larantré sé tan pou konnet liv nef ek sirtou pou genyen yo.

Jid


Bel poveb kréyol :

« Atann asou kannari belmè’w ou ka dòmi san soupé »


 

Partager.

Comments are closed.

Exit mobile version