42èm Kous siklis pati é Raphaël Clémenceau ja ni an woul douvan, mé Mikaël Stanislas ka véyé’y. Chak lanné zafè siklis kolonbien ka viré an Touw-la. An finaldikont la PP alé wè jij-la ki ba dé kolonbien dwa kouri. Kidonk ké ni a wè : Camilo Castro Pulido ek Diego Soraca Cabezas.

Sanmdi pasé, Sabine pa té ni an driv, mé i té mandé moun ki kont zafè krazé brizé moniman o mò-a an sé komin lan, manifesté pou mandé respé moun ki fè kisiswa ladjè-a ba Lafrans. Ladjè 14, Ladjè 39-45, Laljéri oben Lendochin.

Ou sé di sé pa zafè anlo moun Matinik, menmsi an chak fanmiy, ni an solda ki ped ta yo a pou té pati défann Lafrans kont Itlè. Apenn an santèn moun té fè déplasman-an. Antouléka ni moun ka rikonnet travay-li asou listwa larmé é nou menm kwè i trapé an méday ka rikonnet-la travay-li asou listwa Matinik.

Pandan tan-an, an ti nies Adjilbè té bien kontan. I trapé Bac-li anpami 88 % zélev éti trapé diplom-tala.

Vakans-lan koumansé, é pou prèmié fwa ni « Martinique Games Festival » l’IMS. La té ni jé kon sa ka ékri-a.

An menm balan-an sé té 6è édision asosiasio Aléviré, yo fè pa koté Madiana « Annou viré Annou rété ». Asosiasion té envité moun pou wè ki manniè jénes péyi-a pé déviré an manniè définitiv pou travay ba Matinik. Yonndé étidian ka viré an vakans, é sé an manniè ba yo enfòmasion pou twouvé travay . Menmsi sa vini tibren ra kon zé bourik. Ni dé sèten koté ki bizwen moun fòmé adan sèten branch.

Vakans sé moman plézi, mé fok chaché travay la i ni an péyi-a.

Jid

Bel povek kréyol

« Tout soulié ni pié’y »

Partager.

Comments are closed.

Exit mobile version